Телени изделия и мрежи за Вашия бизнес

МAK Индъстри” е компания специализирана в производството на заварени телени изделия и мрежи

с приложение в областта на търговското и складово оборудване, животновъдството, строителството и ландшафтната архитектура.

Image

ГАБИОНИ

Електро-заварените габиони са модерно и екологично решение за укрепване и ландшафтна архитектура.Намират широко приложение при укрепване на речни брегове и свлачища, изграждане на подпорни и шумоизолационни стени. Позволяват бърз и лесен монтаж без нужда от механизация. Изработват се от телове с покритие GALFAN[Цинк-Алуминий],което им дава издражливост и корозионна устоичйвост от минимум 20 години.

Приложения:
•    укрепване на брегове и свлачища
•    изграждане на подпорни и декоратиени стени
•    изграждане на звукоизолационни стени
•    ландшафтна архитектура
•    мебели и градинско оборудване

Видове телове които се използват при производството :   
•    черен нисковъглероден тел с последващо горещо-поцинковане
•    тел с покритие GALFAN[Цинк-Алуминий].

ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ

Изправяне на телове

Дружеството разполага с машини Wafios позволяващи изправяне  от кангали  и рязане на телове по размер.  Възможна е обработка на телове с диаметър  1.8÷6.0мм. и дължина до 3000мм.

Заваряване на мрежи

Фирмата разполага с автоаматична заваръчна линия Schlatter MG900, работеща с предварително отрязани по размер телове. Линията дава възможност за бърза преконфигурация, като по този начин позволява производство както на малки, така и на големи серии изделия. Заварява телове с диаметър  1.8÷8.0мм. при минимален растер на мрежите 10х25мм.Максималния размер на платната е 1250х3000мм.

Заваряване на телени изделия

Разполагаме с едноточкови и многоточкови заваръчни апарати Schlatter и Sciaky позволяващи производството на различни видове специализирани телени изделия по спецификация на клиент, както и заварявне на шини и рамки към мрежи.

Допълнителна обработка на телове и ламарини

Разполагаме с преси, стругове, абканти и фрези позволяващи последващи обработки на телените изделия.

ЕЛЕКТРО-ЗАВАРЕНИ МРЕЖИ

Електро-заварени мрежи:  произвеждаме електросъпротивително заварени мрежи , по спецификация на клиент, които са подходящи за влагане в клетки, габиони, различни индустрилани и търговски  изделия.
 
Видове телове които се използват при производството :   
•    черен нисковъглероден тел
•    поцинкован тел
•    тел с покритие GALFAN[Цинк-Алуминий].

Възможни са следните допълнителни обработки на мрежите:
•    заваряване на рамка към мрежите[ тел или  профил]
•    подсилване на мрежите[двустранно заварени телове, шини]
•    изрязване на специфични отвори
•    комплексни индивидуални решения
Image
Image

ПОДЛОЖНИ ТЕЛЕНИ СКАРИ ЗА СТЕЛАЖНИ СИСТЕМИ

Подложни телени скари за стелажни системи[ Уайър декинг ]:  Подложните  телени скари са добро решение  за оптимизация на складовото пространство при използване на стелажни  системи.

Предимства:
•    висока  пропускливост на конструкцията при използване на спринклерни ситеми
•    намаляване риска от разпространение на огън в складовото помещение в сравнение с ПДЧ плоскостите
•    подходящи за защита на работнни места и транспортни коридори
•    увеличаване на видимостта и по-лесно менажиране на склада
•    различна степен на  товароносимост спрямо нуждите на склада
•    конструкцията им позволява равномерно разпределение на натоварването по цялата ширина на палетното място а не само върху носещите греди

Видове материал които се използват при производството :   
•    черен нисковъглероден тел  и шини с последващо студено поцинковане
•    тел  и шини с цинково покритие
•    тел  и шини с покритие GALFAN[Цинк-Алуминий].

ТЪРГОВСКО ОБОРУДВАНЕ

Търговско оборудване:  произвеждаме различни видове търговско оборудване и аксесоари за магазин и складове в областта на заварените телени изделия
Видове:
-    куки и шишове за окачване на стоки
-    промо кошове
-    разделеители и ограничители
-    телени рафтове

Видове телове които се използват при производството :   
•    черен нисковъглероден тел с последващо покритие
Image

СПЕЦИАЛНИ ИЗДЕЛИЯ

Клетки и воалиери:  по спецификация на клиент се произвеждат различни видове клетки за птици и животни както и транспортни и изложбени воалиери.

Видове :
-    клетки за птици
-    клетки за норки
-    клетки за зайци
-    клетки за кокошки
-    други клетки
-    воалиери

Видове телове които се използват при производството :   
•    черен нисковъглероден тел с последващо покритие
•    тел с покритие GALFAN[Цинк-Алуминий].
Компоненти за клетъчни системи за птицевъдната промишленост:  произвеждаме  всички необходими  телени изделия и компоненти за изграждане на единични клетки и батерии за птицеферми. Могат да се произведат като резервни части по документация на водещи европейски производители или да се изработят по индивидуална спецификация на клиента.

Видове телове които се използват при производството :   
•    тел с покритие GALFAN[Цинк-Алуминий].
Други телени изделия:  по спецификация на клиент, предоставени мостри и чертежи и могат да се   произведат различлични видове заварени телени изделия и продукти.

Видове:
•    телени  рафтови системи
•    кошници за чинове
•    различни видове телени скари
•    кабелни скари
•    други

Видове материал които се използват при производството :   
•    черен нисковъглероден тел  и шини с последващо покритие
•    тел  и шини с цинково покритие
•    тел  и шини с покритие GALFAN[Цинк-Алуминий].

Производствен процес

Изготвяне на оферта


След запознаване с изискванията на клиента и спецификацията на детайла или крайното изделие се подготвя оферта в максимално кратки срокове включваща ценови условия срокове и срок на валидност.

Производствен процес


След одобрение на офертата и при желание  от страна на клиента се подготвя мостра за окончателно потвърждение на поръчката.

Производствения процес включва в себе си различни етапи в зависимост от вида на произвеждания детайл или изделие:

3.1.    Изправяне и рязане на теловете по зададени размери
3.1.1.    Допълнително огъване на телените заготовки
3.1.2.    Челно заваряване на телените заготовки

3.2.    Заваряване на телените заготовки
3.2.1.    Заваряване на автоматична линия за електро-съпротивително заваряване
3.2.2.    Заваряване на ръчни многоточкови машини за електро- съпротивително заваряване със специализирани шаблони.

3.3.    Допълнителна  обработка на заварените мрежи и телени детайли
3.3.1.    Обрязване на мрежите и телените детайли
3.3.2.    Прорязване на допълнителни отвори и офрмяне на различни
3.3.3.    Заваряване на допълнителни елементи към мрежите или телените детайли
-    Шини
-    Телове с различен диаметър
-    Двойни телове
-    Профили
3.3.4.    Допълнително покритие на мрежите и телените изделия
-    Горещо поцинковане
-    Студено поцинковане или хромиане/никелиране
-    Прахово боядисване

Пакетиране  и доставка на произведената продукция