ГАБИОНИ

Електро-заварените габиони са модерно и екологично решение за укрепване и ландшафтна архитектура.Намират широко приложение при укрепване на речни брегове и свлачища, изграждане на подпорни и шумоизолационни стени. Позволяват бърз и лесен монтаж без нужда от механизация. Изработват се от телове с покритие GALFAN[Цинк-Алуминий],което им дава издражливост и корозионна устоичйвост от минимум 20 години.

Приложения:
•    укрепване на брегове и свлачища
•    изграждане на подпорни и декоратиени стени
•    изграждане на звукоизолационни стени
•    ландшафтна архитектура
•    мебели и градинско оборудване

Видове телове които се използват при производството:   
•    черен нисковъглероден тел с последващо горещо-поцинковане
•    тел с покритие GALFAN[Цинк-Алуминий].

Произвежданите от Мак и Ко ЕООД габиони са правоъгълни модули от електро-съпротивително заварени мрежи от тел с покритие тип Galfan – осигуряващо по-добра корозионна защита / 50 + години./, които се сглобяват на място и се запълват с камък или други материали / натрошен бетон, керамика и т.н/ с подходящ размер на фракцията, в зависимост от растера на телената мрежа. Според целите и приложението могат да бъдат допълнително озеленени за постигане на природосъобразни архитектурни ефекти.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • Гъвкавост:  тъй като габионите са подложени постоянно на външен и вътрешен опън и натиск, тяхната  структурна гъвкавост води до деформация, която предотвратява разрушаването им и повишава структурната ефективност на цялата конструкция .Там където има вероятност почвата да подаде възможностите на габионите да търпят деформация ги прави по-подходящи от летия бетон,  който може да се пропука и разруши.
 • Здравина:  понеже при монтаж отделните  габиони се свързват като монолитна единица, телените  мрежи от които са изградени при тяхното свързване  стават много издръжливи на възникващите различни външни и вътрешни напрежения.Самите  мрежи служат не само като контейнер за запълване с камъни и др., а подсилват цялата структура. Допълнителна якост се постига чрез използване на вертикални  преградни мрежи ( диафрагми ) и укрепващи телове. Те се захващат към основата и страните на габионите, като ограничават вътрешното движение на запълващите камъни и осигуряват допълнителна здравина на конструкцията.
 • Пропускливост:  пространствата оставащи между пълнежа ( камък и др.) на габионите осигуряват висока степен на пропускливост   на цялата конструкция.По този начин се елиминира необходимостта от дренажна система и се предотвратява създаването на хидростатично налягане, което би изместило или разрушило една бетонна структура , или най-малко би я услож нило и оскапило.
 • Икономия: електрозаварените габиони са по-евтини от повечето строителни материали като железо-бетон и т.н. Тъй като се транспортират демонтирани, и лесно се монтират на място, цената за транспортирането им е съществено по-ниска от тази за транспортиране на стандартните строителни материали

Допълнителна икономия при ползването на габиони произхожда от намалените монтажни и строителни разходи, в следствие на възможността за монтаж и пълнене на габионите да се използват неквалифициране работници. Голяма част от тези структури могат да се изграждат без необходимостта от механично оборудване и специализирани инструменти и техника. При монтажа не са необходими дренажи и разкопаване.

Веднага след като бъде изградена габионната структура може да понесе пълното си натоварване – няма период на изчакване необходим при  бетонните структури. 

Веднъж изградена има минимални разходи по поддръжката и.

 

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:

 • Икономически изгодна алтернатива на бетонните и зидарските структури – транспортират се разглобени и се сглобяват бързо, лесно и без да са необходими: опит или специални инструменти. Допълнително, пълненето е с камъни от местни източници, т.е. цената за транспорт и материали е с пъти по–ниска отколкото при стандартните строителни и зидарски решения.
 • Много висока издръжливост на различни природни влияния и сили поради добрата якост на опън и гъвкавостта на конструкцията.
 • Могат да издържат непредвидени размествания и движения на земната маса без да се губи стабилността на изградената габионна структура.
 • При правилната обработка на металната тел, от която се произвеждат габионите, те стават много по-издържливи на корозия, което ги прави подходящи както за хидротехнически съоръжения, така и за структури издържащи всякакви метерологични условия.
 • Бърз и лесен монтаж без нужда от квалифицирана работна сила.
 • С времето между камъните, с които са запълнени габионите се развива растителност, което допълнително подобрява уплътнеността им, като същевременно пропускливостта им позволява да се ползват успешно срещу ерозия на речни корита.
 • Габионните структури имат естетически и природосъобразен външен вид.
 • Габионите са основно средство в укрепването на брегове на водни обекти. Тези конструкции намаляват хидростатичното налягане върху основата, обезпечават непрекъснатостта на бреговата ивица и позволяват развитие на растителност. Те се отличават с редица предимства като добър, естетичен вид, екологичност, дълговечност и лесен монтаж дори на трудно достъпни места. Габионите имат отлична водопроницаемост и задържат богатите на хранителни вещества наноси, което благоприятства развитието на подводната флора и фауна и особено хвърлянето на хайвер от рибите.

 

ПРЕДИМСТВА НА ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНИТЕ ПРЕД ПЛЕТЕНИТЕ ГАБИОНИ

 • По стабилни и устойчиви от плетените габиони.
 • По бързи и лесни за монтаж – няма нужда от предварително разпъване на мрежите.При монтаж плетените габиони трябва да се доставят частично сглобени, като е необходимо разтягане на мрежите за да се отстранят възникналите гънки и извивки, и да може да се постигне пълния размер на габиона. Електрозаварените могат да бъдат доставяни на отделни мрежи, частично или напълно сглобени – не е необходимо допълнително обработване на мрежите.
 • Електро заварените габиони имат по-висока здравина от плетените габиони.
 • Могат да бъдат изработвани от материал  с по-голяма дебелина и качество на покритието, което води до по-висока корозионна устойчивост.
 • За разлика от плетените габиони, електрозаварените са симетрични и на тяхната здравина не оказва влияние  дали натоварването вследствие на запълването на габиона е върху надлъжните или напречните телове, докато при плетените габиони, здравината пи надлъжно натоварване е значително по-ниска.
 • Стандартния метод за сглобяване на електро заварените габиони с монтажни спирали предлага най-равномерно разпределение на натоварването опън по цялата дължина на връзката между отделните панели (мрежи) което води до  по-висока обща якост сравнение с плетените габиони.
 • Електрозаварените габиони предлагат същата гъвкавост и еластичност, като плетените тъй като тези показатели са функция на габиона като цяла структурна единица, а не на отделните мрежи от които е съставен.
 • Плетените габиони не са самоносещи, като това води до значителни деформации при запълването им, докато електро заварените са такива, което позволява бърз монтаж,  разполагане и запълване, без неонходимост от изправяне  и разпъване, за да се достигнат заложените размери.
 • Тези им качества ги нареждат сред най-екологично ориентираните технически съоръжения за защита на бреговете и превенция на наводненията. Растителността, която може да се развие върху тях има не само естетичен и екологичен ефект, а изпълнява и заздравяващи конструкцията функции. Габионите се изграждат от множество отделни компоненти, което позволява гъвкавост на защитното съоръжение.Така те лесно следват линията на склона.
 • Позволяват изграждането на стени и конструкции с по-сложни геометрични форми, както и плавно следване на релефа на терена където се полагат.
 • Чрез използването на различни материали за пълнене може да бъде постигната:
 • максимална икономическа изгода;
 • различна якост и степен на шумозаглушаване;
 • различните видове материал, тяхното
 • свободно смесване и възможностите за
 • осветление позволяват постигането на широка
 • гама от архитектурни ефекти;
 • Конструкцията и структурата на модулните габионни системи позволява различно, включително и каскадно затревяване и озеленяване.Позволяват върху твърди настилки да се изградят подходящи гнезда за озеленяване подходящи за кръгови движения, паркови площии т.н.
 • Габионите могат да се използват като евтина носеща конструкция при изграждане на зони за отдих / градински пейки, масички и т.н. /.

 

Спецификация:

 • заварени телени мрежи с покритие Galfan / 95% цинк 5% алуминий / - осигуряващо до 4 пъти по дълъг живот ( 60 год.) и корозивна устойчивост сравнено с поцинкованите мрежи.Теловете се доставят от водещи пеоизводители в областта на покритяията тип Galfan.
 • дебелина на покритието 200 – 350 g/m2. според изискванията на клиента и пазара за който са предназначени.Покритие на теловете отговарящо на стандарт EN 10244 -2. Стомана: клас C9D, отговаряща на стандарт EN 1062120 – 2;
 • предлагат се с укрепващи телове с покритие Galfan;
 • предлагат се със закрепващи спирали с покритие Galfan.
 • предлагат се с диафрагми с покритие Galfan.

Монтаж:

1.Доставят се предварително произведени по размер електрозаварени мрежи, заедно с монтажни спирали,  укрепващи телове и диафрагми при необходимост.

2.Разполага се дъното и страниците на габиона на определения предварително подготвен терен за монтаж .

3.Така разположените мрежи се свързват чрез избраната технология:

               - свързващи телове

               - монтажни спирали

               - заключващи халки (hog rings)

4.Поставят се укрепващи  елементи  и прегарди (диафрагми) при необходимост

5.Сглобения така габион се запълва с предварително сортирана по едрина фракция по избор – камък, натрошен бетон и т.н.

6.След като се запълни и уплътни габиона се затваря като капака се фиксира по избраната технология за свързване на мрежите.