ПОДЛОЖНИ ТЕЛЕНИ СКАРИ

Подложни телени скари за стелажни системи[ Уайър декинг ]:  Подложните  телени скари са добро решение  за оптимизация на складовото пространство при използване на стелажни  системи.

Предимства:
•    висока  пропускливост на конструкцията при използване на спринклерни ситеми
•    намаляване риска от разпространение на огън в складовото помещение в сравнение с ПДЧ плоскостите
•    подходящи за защита на работнни места и транспортни коридори
•    увеличаване на видимостта и по-лесно менажиране на склада
•    различна степен на  товароносимост спрямо нуждите на склада
•    конструкцията им позволява равномерно разпределение на натоварването по цялата ширина на палетното място а не само върху носещите греди

Видове материал които се използват при производството:
•    черен нисковъглероден тел  и шини с последващо студено поцинковане
•    тел  и шини с цинково покритие
•    тел  и шини с покритие GALFAN[Цинк-Алуминий].