СПЕЦИАЛНИ ИЗДЕЛИЯ

Клетки и воалиери:  по спецификация на клиент се произвеждат различни видове клетки за птици и животни както и транспортни и изложбени воалиери.

Видове:
-    клетки за птици
-    клетки за норки
-    клетки за зайци
-    клетки за кокошки
-    други клетки
-    воалиери

Видове телове които се използват при производството:
•    черен нисковъглероден тел с последващо покритие
•    тел с покритие GALFAN[Цинк-Алуминий].


Компоненти за клетъчни системи за птицевъдната промишленост:  произвеждаме  всички необходими  телени изделия и компоненти за изграждане на единични клетки и батерии за птицеферми. Могат да се произведат като резервни части по документация на водещи европейски производители или да се изработят по индивидуална спецификация на клиента.

Видове телове които се използват при производството:
•    тел с покритие GALFAN[Цинк-Алуминий].


Други телени изделия:  по спецификация на клиент, предоставени мостри и чертежи и могат да се   произведат различлични видове заварени телени изделия и продукти.

Видове:
•    телени  рафтови системи
•    кошници за чинове
•    различни видове телени скари
•    кабелни скари
•    други

Видове материал които се използват при производството:
•    черен нисковъглероден тел  и шини с последващо покритие
•    тел  и шини с цинково покритие
•    тел  и шини с покритие GALFAN[Цинк-Алуминий].